บริเวณพื้นที่สีเขียวสำหรับสุนัขในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

บริเวณพื้นที่สีเขียวสำหรับสุนัขในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ถือเป็นเมืองที่ดีเยี่ยมในหลายๆ จุด แต่อาจจะไม่ได้มีพื้นที่มากนักเพื่อให้คนและสุนัขได้เดิน และ ใช้เวลาที่ดีๆ ร่วมกัน

ทางผู้บริหารงานของกรุงเทพฯ นั้นได้มีการเคลื่อนไหวที่ดีเยี่ยม ในการเปิดให้บริการ "Benjakitti Forest Park" ในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ นั้น ถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มสิ่งที่ดีๆ ให้กับเมืองเรา

https://livingasean.com/garden/bajakitti-forest-park/

อย่างไรก็ตาม สถานที่แห่งนี้มีแนวโน้มในการที่จะไม่อนุญาตให้คนพาสุนัขเข้าไปได้ หากได้มีการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว เราได้มีการหารือร่วมกันในการที่จะทำการขออนุญาตอย่างเป็นทางการกับผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และทางทีมงานได้ชี้แจงว่าจะมีความเป็นไปได้ ที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่สามารถพาสุนัขเข้าไปได้ เมื่อมีการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ แต่ทางทีมงานอยากที่จะเห็นการสนับสนุนในวงกว้าง ถึงประเด็นดังกล่าว

เราอยากขอความร่วมมือผ่านจดหมายเปิดผนึกนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางทีมบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ว่ามีกลุ่มของผู้สนับสนุนจำนวนมากที่เปิดรับแนวคิดริเริ่มดังกล่าว โดยเราจะดำเนินเรื่องผ่านจดหมายคำร้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่จะถูกส่งพร้อมกับจดหมายสรุปสุดท้ายและลายเซ็นสนับสนุน และเรายังยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากท่านที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัขอยากจะมีส่วนร่วมสนับสนุนแนวคิดนี้ เราขอให้ท่านที่ต้องการสนับสนุนเรา ช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านพร้อมกับการให้ลายเซ็นสนับสนุนพร้อมๆไปกับข้าพเจ้า

จดหมายที่จะเขียนถึงทางการกรุงเทพมหานคร ด้านล่างนี้ จะถูกลงนามโดยข้าพเจ้า เมื่อมีการตรวจสอบอย่างเป็นที่สุดแล้ว ทั้งนี้ จะมีการให้รายละเอียดในการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อความในจดหมายฉบับนี้ด้วย

ทางเราจะส่งจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ในทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไปยังสํานักงานกรุงเทพมหานคร รวมถึงรายชื่อและ เบอร์โทรติดต่อ รวมถึงอีเมลล์ ในการให้การสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเสียงส่วนมากในการให้การสนับสนุนการร้องขอนี้ สิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีมากในการเปิดอนุญาตให้คนและสุนัขสามารถเข้าใช้บริการได้เป็นอย่างดี

ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสุนัขในการที่จะลงนามนี้ เพียงแค่ท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่เราร้องขอ การสนับสนุนของท่านนั้นมีค่าอย่างยิ่งยวด

สามารถโหลดจดหมายนี้ได้ที่ Google Drive ผ่านลิงค์นี้

จดหมายถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ ถือเป็นเมืองที่ดีเยี่ยมในหลายๆ จุด แต่อาจจะไม่ได้มีพื้นที่มากนักเพื่อให้คนและสุนัขได้เดิน และ ใช้เวลาที่ดีๆ ร่วมกัน

ทางผู้บริหารงานของกรุงเทพฯ นั้นได้มีการเคลื่อนไหวที่ดีเยี่ยม ในการเปิดให้บริการ "Benjakitti Forest Park" ในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ นั้น ถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มสิ่งที่ดีๆ ให้กับเมืองเรา

https://livingasean.com/garden/bajakitti-forest-park/

อย่างไรก็ตาม สถานที่แห่งนี้มีแนวโน้มในการที่จะไม่อนุญาตให้คนพาสุนัขเข้าไปได้ หากได้มีการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว เราได้มีการหารือร่วมกันในการที่จะทำการขออนุญาตอย่างเป็นทางการกับผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และทางทีมงานได้ชี้แจงว่าจะมีความเป็นไปได้ ที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่สามารถพาสุนัขเข้าไปได้ เมื่อมีการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ แต่ทางทีมงานอยากที่จะเห็นการสนับสนุนในวงกว้าง ถึงประเด็นดังกล่าว

เราอยากขอความร่วมมือผ่านจดหมายเปิดผนึกนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางทีมบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ว่ามีกลุ่มของผู้สนับสนุนจำนวนมากที่เปิดรับแนวคิดริเริ่มดังกล่าว โดยเราจะดำเนินเรื่องผ่านจดหมายคำร้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่จะถูกส่งพร้อมกับจดหมายสรุปสุดท้ายและลายเซ็นสนับสนุน และเรายังยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากท่านที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัขอยากจะมีส่วนร่วมสนับสนุนแนวคิดนี้ เราขอให้ท่านที่ต้องการสนับสนุนเรา ช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านพร้อมกับการให้ลายเซ็นสนับสนุนพร้อมๆไปกับข้าพเจ้า

จดหมายที่จะเขียนถึงทางการกรุงเทพมหานคร ด้านล่างนี้ จะถูกลงนามโดยข้าพเจ้า เมื่อมีการตรวจสอบอย่างเป็นที่สุดแล้ว ทั้งนี้ จะมีการให้รายละเอียดในการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อความในจดหมายฉบับนี้ด้วย

ทางเราจะส่งจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ในทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไปยังสํานักงานกรุงเทพมหานคร รวมถึงรายชื่อและ เบอร์โทรติดต่อ รวมถึงอีเมลล์ ในการให้การสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเสียงส่วนมากในการให้การสนับสนุนการร้องขอนี้ สิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีมากในการเปิดอนุญาตให้คนและสุนัขสามารถเข้าใช้บริการได้เป็นอย่างดี

ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสุนัขในการที่จะลงนามนี้ เพียงแค่ท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่เราร้องขอ การสนับสนุนของท่านนั้นมีค่าอย่างยิ่งยวด

สามารถโหลดจดหมายนี้ได้ที่ Google Drive ผ่านลิงค์นี้

จดหมายถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

image of บริเวณพื้นที่สีเขียวสำหรับสุนัขในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

ลงชื่อของท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องการมีพื้นที่ที่สุนัขเข้าได้ในกรุงเทพมหานคร กับสำนักงานบริหารกรุงเทพมหานคร

เรากำลังรวบรวมรายชื่อ อีเมลล์ และ เบอร์โทร เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนจดหมายฉบับนี้ รายชื่อของท่านจะเป็นแรงสนับสนุน ที่เหนียวแน่น ในการให้การสนับสนุนประเด็นการขอพื้นที่สำหรับสุนัขกล่าว

หากท่านท่านประสงค์ที่จะตรวจสอบจดหมายคำร้องที่เราได้กล่าวถึงในจดหมายนี้ซึ่งมีทั้งจดหมายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เราได้แนบจดหมายไว้ใต้หัวข้อรายละเอียดของแคมเปญ หรือ ท่านสามารถเข้าไปพิจารณาจาก link ด้านล่างนี้ได้เลย 

จดหมายถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Letter to BKK Governor for Dog Park

 

 

 

ข้าพเจ้าลงชื่อและรายละเอียดในการร่วมสนับสนุนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนแคมเปญนี้ จดหมายนี้ จะถูกส่งไปยังสำนักงานบริหารของกรุงเทพมหานคร เพื่อเรียกร้องให้มีการเปิดส่วนที่อนุญาตให้กับสุนัขเข้าได้ ของสวนเบญจกิตติในกรุงเทพฯ